| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Wat is een edcamp

Page history last edited by Gerard Dummer 10 years, 8 months ago

Een edcamp is een professionaliseringsdag waarbij de deelnemers zelf het programma bepalen. Een edcamp kent een aantal spelregels:

 • het is gratis voor deelnemers
 • deelname is open voor iedereen met een warm hart voor onderwijs
 • er zijn géén uitgenodigde sprekers
 • er zijn géén commerciële activiteiten
 • het thema is onderwijs
 • de organisatie wordt gedaan door de deelnemers
 • de inhoud wordt bepaald door de deelnemers
 • de inhoud van de sessies wordt op de dag zelf pas vastgelegd
 • de kosten van de organisatie worden zo laag mogelijk gehouden
 • deelnemers nemen hun eigen lunch mee
 • deelnemers nemen zoveel mogelijk hun eigen materialen mee

 

Video van edcampNL in Houten

De eerste landelijke edcamp in Nederland was op 5 oktober in Houten. Op de video zie je een impressie van die dag. Je kunt ook een kijkje nemen op de website van deze edcamp.

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.