| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

Deelnemers

This version was saved 6 years, 11 months ago View current version     Page history
Saved by Gerard Dummer
on January 6, 2014 at 10:01:45 am
 

 

 

Nummer
Naam
Twitteraccount/ website 
Werkzaam in/ als 
Bijeenkomst over
1
Gerard Dummer
@gerarddummer
HBO
 

Martijn Koops
@marteink
HBO
 
3
Don Zuiderman
@donzuiderman
HBO
 
4
Eric Redegeld
@compie67
PO
eTwinning en eigen project Simpelo
live long portfolio
5 Karin Winters  @karinwinters  Student MLI Stoas Vilentum Ik hoop dat ik op deze datum mijn onderzoeksvraag voor de Master Leren en Innoveren helder te hebben. ICT Bekwaamheid van docenten, maar wel met subvraag...gaan docenten dmv zelfsturing bekwaamheid vergroten en hoe dan (formeel of informeel leren).
In elk geval wil ik wel eens met mensen praten over onderwijs en onderzoek en de waarde daarvan.
6 Paul Laaper  @sienjaal  MBO   
7 Carola Lubberding  @carolawjl  VO   
8 Debby Heymans  http://debbyamadeus.weebly.com/  VO   
9 Fanny Cattenstart  @Gripoptalent  expert hoogbegaafdheid  Ik wil graag 2 workshops geven.
-Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong
De workshop geeft antwoord op 2 vragen.
Wat is een ontwikkelingsvoorsprong? en waarom/hoe signaleer je kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong?

-Succesformule voor begaafde leerlingen
De workshop geeft antwoord op de vraag:
Wat heeft een begaafde leerling nodig?
10 Jan Lepeltak  @jlepeltak  onderwijsontwikkelaar  een sessie een over coding/robotica in PO/VO
een sessie over smart ICT en de kleine scholencooperatie
11 Erwin van Bergen  @evbergen  VO   
12 Jantien Petersen @Jan10Petersen zzp´er  
13 Gabriëla Lubbers  @dancing_prinzes  PO   
14 Corma Ruijgrok  www.dynamischreflecteren.nl  HBO  Workshop dynamisch reflecteren
bouwen aan zelfsturing en zelfvertrouwen dmv een speels, visueel en lichaamsgericht reflectiemodel: vier stoelen die vier posities van de innerlijke dialoog representeren, waarop je een " stoelendans" kunt doen als je je verhaal vertelt over wat je bezig houdt tav je werk, studie, team, toekomst, relatie, etc. Interactieve workshop waarbij je focus van probleemgericht naar ontwikkelingsgericht kan verschuiven; adhv concrete instrumenten leer je verwoorden welke interpersoonlijke vaardigheden je al bezit en welke je nog kunt ontwikkelen.
15 Marina van Alten    MBO   
16 Mark Timmermans
@MarkT1977
PO/ VO / SO
ICT en Social Media in ons onderwijs
Onze kinderen Online
17 Peter Duifhuis    HBO  Mastery-based leren met behulp van EdModo.
Ik heb een wiskundecursus vormgegeven met elementen van serious gaming en blended learning. Ik wil deze vormgeving presenteren en met collega's het gesprek aangaan over mogelijkheden en verbeteringen. Zie ook: http://www.youtube.com/watch?v=W_If03Z4D5k 
18 Maartje Meijers
@MaartjeMeijers
MBO
 
19 Gre Krijn
@GreKrijn
MBO
 
20 Jeltje Berends
  MBO
 
21 Els Snels

http://criticalskills.yurls.net/nl/page/ 

essentieelleren.yurls.net.nl

 

Bestuur  
22 Frans Droog @FransDroog VO Hoe je mooier onderwijs kunt maken door je leerlingen erbij te betrekken en technologie optimaal in te zetten.
23 Astrid Schat @astridschat MBO  
24 Judith Porcelijn @JudithPorcelijn trainer/ adviseur Ik zou graag met docenten van gedachten willen wisselen over het volgende:

- waar lopen starters vooral tegenaan?
- waar voorzien de PABO's en lerarenopleidingen niet in?
- aan wat voor soort trainingen, adviezen, intervisies hebben zij behoefte?

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.